>
"; include('news-area/news.php'); } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]==" "){ echo"$main"; } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="Disclaimer"){ echo"$Disclaimer"; } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="JoinFDCP"){ if($Action=="Compose"){ echo"$JoinFDCP"; } if($Action=="Sent"){ $field_1a=$_POST["field_1a"]; $field_1b=$_POST["field_1b"]; $field_2=$_POST["field_2"]; $field_3=$_POST["field_3"]; $ereg=$_POST["ereg"]; $field_5=$_POST["field_5"]; $field_6=$_POST["field_6"]; $field_7=$_POST["field_7"]; $field_8=$_POST["field_8"]; $field_10a=$_POST["field_10a"]; $field_10b=$_POST["field_10b"]; $field_12=$_POST["field_12"]; $field_14=$_POST["field_14"]; $field_9=$_POST["field_9"]; // Toegevoegd door Harry op 13-01-09 wegens niet goed functioneren formulier $field_13=$_POST["field_13"]; // Toegevoegd door Harry op 13-01-09 wegens niet goed functioneren formulier $field_11=$_POST["field_11"]; // Toegevoegd door Harry op 13-01-09 wegens niet goed functioneren formulier if(empty($field_1a)){echo"

Je bent de \"Naam\" vergeten

Ga terug";} elseif(empty($field_1b)){echo"

Je bent de \"Achternaam\" vergeten

Ga terug";} elseif(empty($field_2)){echo"

Je bent de \"Nickname\" vergeten

Ga terug";} elseif(empty($field_3)){echo"

Je bent de \"Emailadres\" vergeten

Ga terug";} elseif(!ereg("[A-Za-z0-9_-]+([\.]{1}[A-Za-z0-9_-]+)*@[A-Za-z0-9-]+([\.]{1}[A-Za-z0-9-]+)+", $field_3)) { echo"

U heeft geen geldig Emailadres ingevuld

Terug"; } elseif(empty($field_5) && empty($field_6)){echo"

Je bent je MSN-handle of Xfire vergeten

Ga terug";} elseif(empty($field_7)){echo"

Je hebt niet aangegeven wat je leeftijd is.

Ga terug";} elseif(empty($field_8)){echo"

Je hebt niet aangegeven aan welke games je wilt meedoen.

Ga terug";} elseif(empty($field_10a)){echo"

Je hebt niet aangegeven of je trail wil volgen / lid wil worden.

Ga terug";} elseif(empty($field_10b)){echo"

Je hebt niet aangegeven hoe je je contributie wilt betalen.

Ga terug";} elseif(empty($field_12)){echo"

Je hebt niet aangegeven of je het eens bent met de reglementen en de statuten van FDCP.

Ga terug";} elseif(empty($field_14)){echo"

Je bent vergeten of je uit BelgiŽ of Nedrland komt.

Ga terug";} else{ mail("JoinFDCPform","JoinFDCPform van Website","
Naam : $field_1a $field_1b
Gewenste nicknaam : $field_2
E-mail adres : $field_3
MSN adres : $field_5
Xfire adres : $field_6
Leeftijd : $field_7
Deelname aan : $field_8
Soort Internet verbinding : $field_9
Trial volgen / Lid worden : $field_10a
Ik betaal de contributie per : $field_10b
Extra informatie : $field_11
Akkoord Reglement en Statuten FDCP : $field_12
Hoe ben je bij FDCP terecht gekomen? : $field_13
Ik woon in : $field_14IP : $_SERVER[REMOTE_ADDR]", "From: $field_1a $field_1b<$field_3>\nContent-type: text/html\nX-Mailer: PHP/" . phpversion()); mail("JoinFDCPform","JoinFDCPform van Website","
Naam : $field_1a $field_1b
Gewenste nicknaam : $field_2
E-mail adres : $field_3
MSN adres : $field_5
Xfire adres : $field_6
Leeftijd : $field_7
Deelname aan : $field_8
Soort Internet verbinding : $field_9
Trial volgen / Lid worden : $field_10a
Ik betaal de contributie per : $field_10b
Extra informatie : $field_11
Akkoord Reglement en Statuten FDCP : $field_12
Hoe ben je bij FDCP terecht gekomen : $field_13
Ik woon in : $field_14IP : $_SERVER[REMOTE_ADDR]", "From: $field_1a $field_1b<$field_3>\nContent-type: text/html\nX-Mailer: PHP/" . phpversion()); mail("$field_1a $field_1b<$field_3>","Automatisch antwoord van FDCP (Nieuwe aanmelding)"," Hallo $field_1a $field_1b,

Je hebt dit mailtje ontvangen omdat je een formulier ingevuld hebt op www.fdcp.nl

Bedankt voor je aanmelding bij de FDCP-clan.


Het hart van de clan is het forum en teamspeak.

Teamspeak is een programma wat gebruiken tijdens het spelen of gewoon gezellig te praten.

Je kunt teamspeak downloaden op http://www.goteamspeak.com.

Het IP adres vindt je op het forum bij server info / TeamSpeak hier staat tevens ook hoe je het gebruikt. Link Forum --> http://www2.fdcp.nl/members/forum/viewtopic.php?f=99&t=8047#p71945

Als je niet bekend bent met het programma en je komt er niet uit kun je is het verstandig even per mail contact op te nemen of een lid via msn/xfire op te zoeken en om hulp vragen.

Het forum vindt je op forum.fdcp.nl, kijk daar even rond. Zodra iemand van het bestuur van de clan je heeft gesproken zullen die je toevoegen aan de trial groep en kan je vanaf dat moment jezelf gaan inschrijven voor trainingen en promotiegames.


We verwachten van jouw als nieuw lid/trial ook inzet! Je trial periode gaat in zodra we je hebben gesproken op teamspeak, kom dus zo snel mogelijk langs en spreek iemand met (R SA) achter de naam aan! Als we binnen 2 weken geen verdere reactie hebben gehad gaan we ervan uit dat je geen verdere intresse hebt in de clan en zullen we je gegevens verwijderen, kom dus snel langs!


Als je verder nog vragen hebt kun je een mailtje sturen naar bestuur@fdcp.nl.Met vriendelijke groet,
_____________________________________________________________

Het Bestuur

", "From: Bestuur FDCP (FDCP Bestuurs lid)\nContent-type: text/html\nX-Mailer: PHP/" . phpversion()); Connect(); $sql = "INSERT INTO `Member` (`Nick`,`Status`,`Naam`,`Achternaam`,`Email`,`MSN`) VALUES ('FDCP_$field_2','Waiting','$field_1a', '$field_1b', '$field_3','$field_5')"; mysql_query($sql) or die ( "Er is een onbekende fout opgetreden. Neem aub contact met ons op via bestuur@fdcp.nl!"); echo"$JoinFDCP_Thank"; } } } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="Contact"){ if($Action=="Sent"){ $naam=$_POST["naam"]; $achternaam=$_POST["achternaam"]; $onderwerp=$_POST["onderwerp"]; $tekst=$_POST["tekst"]; $mailding=$_POST["mailding"]; if(empty($naam)){echo"

Je bent de \"Naam\" vergeten
You forgot your \"First nam\"


Ga terug / Back";} elseif(empty($mailding)){echo"

Je bent de \"Emailadres\" vergeten
You forgot your \"Mailaddress\"


Ga terug / Back";} elseif(!ereg("[A-Za-z0-9_-]+([\.]{1}[A-Za-z0-9_-]+)*@[A-Za-z0-9-]+([\.]{1}[A-Za-z0-9-]+)+", $mailding)) { echo"

U heeft geen geldig Emailadres ingevuld

Terug"; } else{ mail("Bestuur","Contactform van Website ($onderwerp)","
$naam $achternaam
$onderwerp

$tekst

IP : $_SERVER[REMOTE_ADDR]", "From: $naam $achternaam<$mailding>\nContent-type: text/html\nX-Mailer: PHP/" . phpversion()); echo"$Contact_Thank"; } } else{ echo"$Contact"; } } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="Challenge"){ if($Action=="Compose"){ echo"$Challenge"; } if($Action=="Sent"){ $field_1=$_POST["field_1"]; $field_2=$_POST["field_2"]; $field_3=$_POST["field_3"]; $field_4=$_POST["field_4"]; $ereg=$_POST["ereg"]; $field_5=$_POST["field_5"]; $field_6=$_POST["field_6"]; $field_7=$_POST["field_7"]; $field_8=$_POST["field_8"]; $field_9=$_POST["field_9"]; $field_10_date=$_POST["field_10_date"]; $field_10_month=$_POST["field_10_month"]; $field_10_year=$_POST["field_10_year"]; $field_11=$_POST["field_11"]; $field_12=$_POST["field_12"]; $field_13=$_POST["field_13"]; if(empty($field_1)){echo"

Please fill in the complete form

Back";} elseif(empty($field_2)){echo"

Please fill in the complete form

Back";} elseif(empty($field_3)){echo"

Please fill in the complete form

Back";} elseif(empty($field_4)){echo"

Please fill in the complete form

Back";} elseif(!ereg("[A-Za-z0-9_-]+([\.]{1}[A-Za-z0-9_-]+)*@[A-Za-z0-9-]+([\.]{1}[A-Za-z0-9-]+)+", $field_4)) { echo"

U heeft geen geldig Emailadres ingevuld

Terug"; } elseif(empty($field_5)){echo"

Please fill in the complete form

Back";} elseif(empty($field_6)){echo"

Please fill in the complete form

Back";} elseif(empty($field_7)){echo"

Please fill in the complete form

Back";} elseif(empty($field_8)){echo"

Please fill in the complete form

Back";} elseif(empty($field_9)){echo"

Please fill in the complete form

Back";} elseif(empty($field_10_date)){echo"

Please fill in the complete form

Back";} elseif(empty($field_10_month)){echo"

Please fill in the complete form

Back";} elseif(empty($field_10_year)){echo"

Please fill in the complete form

Back";} elseif(empty($field_11)){echo"

Please fill in the complete form

Back";} elseif(empty($field_12)){echo"

Please fill in the complete form

Back";} elseif(empty($field_13)){echo"

Please fill in the complete form

Back";} else{ if($field_12=="Battlefield 2"){ mail("Bestuur","Challenge van Website","
Clannaam : $field_1
Clan URL : $field_2
Naam : $field_3
Email : $field_4
MSN/Xfire : $field_5
Spel : $field_6
Map : $field_7
Aantal spelers : $field_8
Soort Internet verbinding : $field_9
Datum : $field_10_date-$field_10_month-$field_10_year
Tijd : $field_11
Spel : $field_12
War soort : $field_13
Extra info : $field_14
IP : $_SERVER[REMOTE_ADDR]", "From: $field_3<$field_4>\nContent-type: text/html\nX-Mailer: PHP/" . phpversion()); mail("Bestuur","Challenge van Website","
Clannaam : $field_1
Clan URL : $field_2
Naam : $field_3
Email : $field_4
MSN/Xfire : $field_5
Spel : $field_6
Map : $field_7
Aantal spelers : $field_8
Soort Internet verbinding : $field_9
Datum : $field_10_date-$field_10_month-$field_10_year
Tijd : $field_11
Spel : $field_12
War soort : $field_13
Extra info : $field_14
IP : $_SERVER[REMOTE_ADDR]", "From: $field_3<$field_4>\nContent-type: text/html\nX-Mailer: PHP/" . phpversion()); } elseif($field_12=="Call off Duty 4"){ mail("Bestuur","Challenge van Website","
Clannaam : $field_1
Clan URL : $field_2
Naam : $field_3
Email : $field_4
MSN/Xfire : $field_5
Spel : $field_6
Map : $field_7
Aantal spelers : $field_8
Soort Internet verbinding : $field_9
Datum : $field_10_date-$field_10_month-$field_10_year
Tijd : $field_11
Spel : $field_12
War soort : $field_13
Extra info : $field_14
IP : $_SERVER[REMOTE_ADDR]", "From: $field_3<$field_4>\nContent-type: text/html\nX-Mailer: PHP/" . phpversion()); mail("Bestuur","Challenge van Website","
Clannaam : $field_1
Clan URL : $field_2
Naam : $field_3
Email : $field_4
MSN/Xfire : $field_5
Spel : $field_6
Map : $field_7
Aantal spelers : $field_8
Soort Internet verbinding : $field_9
Datum : $field_10_date-$field_10_month-$field_10_year
Tijd : $field_11
Spel : $field_12
War soort : $field_13
Extra info : $field_14
IP : $_SERVER[REMOTE_ADDR]", "From: $field_3<$field_4>\nContent-type: text/html\nX-Mailer: PHP/" . phpversion()); } elseif($field_12=="Call of Duty 2"){ mail("Bestuur","CC: Copy Challenge van Website","
Clannaam : $field_1
Clan URL : $field_2
Naam : $field_3
Email : $field_4
MSN/Xfire : $field_5
Spel : $field_6
Map : $field_7
Aantal spelers : $field_8
Soort Internet verbinding : $field_9
Datum : $field_10_date-$field_10_month-$field_10_year
Tijd : $field_11
Spel : $field_12
War soort : $field_13
Extra info : $field_14
IP : $_SERVER[REMOTE_ADDR]", "From: $field_3<$field_4>\nContent-type: text/html\nX-Mailer: PHP/" . phpversion()); mail("Bestuur","CC: Copy Challenge van Website","
Clannaam : $field_1
Clan URL : $field_2
Naam : $field_3
Email : $field_4
MSN/Xfire : $field_5
Spel : $field_6
Map : $field_7
Aantal spelers : $field_8
Soort Internet verbinding : $field_9
Datum : $field_10_date-$field_10_month-$field_10_year
Tijd : $field_11
Spel : $field_12
War soort : $field_13
Extra info : $field_14
IP : $_SERVER[REMOTE_ADDR]", "From: $field_3<$field_4>\nContent-type: text/html\nX-Mailer: PHP/" . phpversion()); } echo"$Challenge_Thank"; }} } //elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="Ladders"){ include('includes/ladders.txt'); } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="G-book"){ include('gb/index.php'); } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="About_FDCP"){ echo"$About_FDCP"; } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="About_Rules"){ echo"$About_Rules"; } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="About_Statuten"){ echo"$About_Statuten"; } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="About_RanksBF2"){ echo"$About_RanksBF2"; } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="About_RibbonsBF2"){ echo"$About_RibbonsBF2"; } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="About_BF2"){ echo"$About_BF2"; } //elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="About_MOH"){ echo"$About_MOH"; } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="About_PromoGames"){ echo"$About_PromoGames"; } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="About_Medals"){ echo"$About_Medals"; } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="Challenge_Thank"){ echo"$Challenge_Thank"; } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="About_CoD"){ echo"$About_CoD"; } //elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="Links"){ echo"$Links"; } //elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="Downloads"){ echo"$Downloads"; } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="About_Rangen"){ echo"$About_Rangen"; } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="Member_Login"){ echo"$Member_Login"; } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="Ladders"){ echo"
"; include('includes/laddersnew.txt'); } //elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="Our_Allies"){ echo"
$Our_Allies
"; } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="Our_Members"){ echo"
"; include('members.php'); } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="Show_Member"){ echo"
"; include('M-popin.php'); } //elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="War_History"){ echo"
$War_History
"; } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="ServerInfoCoD"){include('cod.php'); } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="ServerInfoCodGewoon"){ include('cod4_gewoon.php'); } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="ServerInfoCodHardcore"){ include('cod4_hardcore.php'); } elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="Team_Speak"){ include('tsviewer.php'); } //elseif(isset($_GET["Section"]) && $_GET["Section"]=="About_Shop"){ echo"$About_Shop"; } ?>